Najam apartmana za 4 osobe ………………………………… 45,00 eur

Najam apartmana za 3 osobe (-10%) ……………………… 40,50 eur

Najam apartmana za 2 osobe (-15%) ……………………… 38,25 eur

Najam apartmana za 1 osobu (-20%) ……………………… 36,00 eur

Dnevni najam apartmana (9h-18h) ………………………2.000,00 din

Cene su date za apartman po noći, za prikazan broj osoba.

Boravišna taksa nije uračunata u cenu apartmana. Boravišna taksa plaća se za svaki dan boravka u objektu u iznosu od 160,00 dinara po osobi. Osiguranje iznosi 120,00 dinara po osobi

CENE SMEŠTAJA UZ VAUČERE ZA ODMOR U SRBIJI

Najam apartmana radnim danima ………………………. 1.000,00 din

Najam apartmana vikendom ………………………………… 1.500,00 din

Cene su date po osobi po noći.

Boravišna taksa nije uračunata u cenu apartmana, plaća se za svaki dan boravka u objektu u iznosu od 160,00 dinara po osobi. Osiguranje iznosi 120,00 dinara po osobi.